wapń ca

Immunohistologiczne nieprawidłowości układu mikrofibryl-włókno w zespole Marfana ad 5

Hiperkonfluentne wielowarstwowe fibroblasty skórne od normalnego podmiotu (panel A) i pacjenta z zespołem Marfana (panel B) (× 300). Pacjent i pacjent są tymi opisanymi na fig. 1. Po utrwaleniu acetonem komórki wybarwiono, jak opisano na fig. 1. Normalne fibroblasty wykazują wyraźną siatkę materiałów włóknistych w 48-godzinnym oznacz...

Więcej »

Immunohistologiczne nieprawidłowości układu mikrofibryl-włókno w zespole Marfana czesc 4

Fotomikrografie fluorescencyjne 15-.m kriosekcji skóry zdrowego 32-letniego mężczyzny i 37-letniego mężczyzny z zespołem Marfana (× 210). Skrawki inkubowano z mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko fibrylinie (przeciwciało F2), a związane przeciwciało wizualizowano z antyserową surowicą koziego antygenu skoniugowaną z fikoerytryną (żół...

Więcej »

Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rodzinną chorobę Wolffa-Parkinsona-Whitea ad 5

Wyraźny haplotyp dotkniętych członków w każdej rodzinie przedstawiono na rysunku 2. Identyfikacja mutacji w genie PRKAG2
Rysunek 3. Rysunek 3. Analiza sekwencji i wtórne potwierdzenie mutacji PRKAG2. Analiza sekwencji nici sensownej genomowego DNA od chorego członka rodziny wskazuje na podstawienie adeniny (A) dla guaniny (G) w pb 995 kompleme...

Więcej »
http://www.stomatologkrakow.net.pl 751#krzywa glukozy , #kifoza młodzieńcza , #lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie ,