PIC-732

Hematopoietyczne wszczepienie i przeżycie u dorosłych biorców krwi pępowinowej od niespokrewnionych dawców ad 6

Oznaczenie ilościowe CD34 + nie zostało przeprowadzone dla siedmiu pacjentów. Dodatek. Jednowariantowa analiza czynników prognostycznych w przetrwaniu bez zdarzeń. Według stanu na dzień 2 sierpnia 2000 r. 19 spośród 68 pacjentów poddanych przeszczepowi żyje, a 18 nie choruje, a mediana okresu obserwacji wynosi 22 miesiące (zakres od 11 do 51). Tabela 3 przedstawia przyczyny śmierci, a na rycinie 2A przedstawiono prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od zdarzeń po...

Więcej »

konopnickiej 2 polanica zdrój dolnośląskie

Kontynuowana jest dyskusja, czy rutynowa, wczesna inwazyjna strategia jest lepsza od konserwatywnej strategii postępowania w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST.
Metody
Do badania zakwalifikowano 2220 pacjentów z niestabilną dławicą piersiową i zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, którzy mieli elektrokardiograficzne dowody na zmiany w odcinku ST lub fali T, podwyższone poziomy markeró...

Więcej »

Wczesny rak żołądka u młodych, bezobjawowych nosicieli mutacji E-cadheinowych linii germ-line ad 6

W przypadkach dziedzicznego rozlanego raka żołądka allel typu dzikiego można dezaktywować albo przez mutację punktową, albo przez hipermetylację promotora CDH1. Nośniki mutacji w tych rodzinach miały wysoce penetrantowy fenotyp podatności na raka, a rak żołądka rozwinął się we wszystkich przypadkach. zobowiązywać nosicieli mutacji z wyjątkiem przedmiotu II-1 i ewentualnie przedmiotu II-6 w rodzinie 2. Testy genetyczne przeprowadzono w ramach programu doradztwa, zgodnie ...

Więcej »

Mutacje JAK2 Exon 12 w przypadku czerwienicy purpurowej i idiopatycznej erytrocytozy ad 6

Autorzy wskazują, że celem książki jest opisanie w jasny i zwięzły sposób różnych schorzeń kręgosłupa lędźwiowego, możliwych do odczytania przez wszystkich profesjonalistów: młodych ortopedów i neurochirurgów, lekarzy rodzinnych, terapeutów i inne osoby pragnących zrozumieć podstawy zasady zaburzeń lędźwiowych. Gratuluję autorom, że osiągnęli swój cel. W tej książce omówiono kluczową anatomię i przyczyny bólu pleców w jasny i zwięzły sposób. Obej...

Więcej »

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra12/ftp/piknik-country.pl/media/index.php on line 277

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra12/ftp/piknik-country.pl/media/index.php on line 280
751#podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie , #przepuklina rozworu , #jaka norma cukru , #makaron ryżowy dieta , #ruchy dziecka w 35 tygodniu ciąży , #jak wygląda piorun , #lekarstwo do zęba , #mineralną pić , #poradnia specjalistyczna żnin ,