tabletka 3 dni po

Immunohistologiczne nieprawidłowości układu mikrofibryl-włókno w zespole Marfana ad 9

Uzasadnioną hipotezą jest to, że defekty molekularne jednej lub większej liczby składowych strukturalnych glikoprotein wytwarzają wadliwe i funkcjonalnie niekompletne mikrofibryle. Skład mikrofibryli jest obecnie niejasny, ale może zawierać kilka innych glikoprotein oprócz fibryliny, a przynajmniej niektóre z nich mogą być kandydatami...

Więcej »

Zbrodnia i Elder Abuse: Zintegrowana perspektywa

Nadużycie wszelkiego rodzaju jest odrażające, a wykorzystywanie osób starszych jest jedną z form bardziej haniebnych. Zgrabna książka dr Payne a (188 stron tekstu) podkreśla ten ogromny problem. Payne krótko omawia szeroki zakres nadużyć, w tym krzywdy fizyczne i emocjonalne oraz wykorzystywanie finansowe, z rąk członków rodziny, pr...

Więcej »

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 6

Zdjęcia zostały wykonane przy użyciu szybkiej, kolorowej folii Ektachrome (Kodak); wszystkie ekspozycje trwały 15 sekund, aby umożliwić porównanie intensywności fluorescencji. Próbki normalnej skóry dorosłej lub napletka noworodka były zazwyczaj przetwarzane równolegle z nieznanymi próbkami jako kontrole pozytywne. Kontrole negatywn...

Więcej »
http://www.my-medyczni.com.pl 751# , #krzywa glukozy , #kifoza młodzieńcza , #lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry ,