oparzenie kretem

Wpływ Warfaryny na śmiertelność i ponowną zawał serca po zawale mięśnia sercowego ad

Podjęto specjalne środki, aby utrzymać oślepienie. Na przykład technik medyczny przypisany do tego projektu miał dostęp do kodu leczenia dla każdego pacjenta, ale został poinstruowany, aby nigdy nie przekazywać niczego, ani pacjentowi, ani lekarzowi leczącemu, który mógłby ujawnić przypisanie leczenia pacjentowi. Rekord czasu protrombinowego dla każdego pacjenta został zidentyfikowany za pomocą numeru kodu; po przepisaniu dawki przez lekarza, technik medyczny opracował instrukcję dawkowania dla każdego pacjenta, zidentyfikowaną na podstawie numeru kodu. Aby zmniejszyć ryzyko krwawienia, wszyscy...

Więcej »

Hamowanie glikoproteiny płytkowej IIb / IIIa za pomocą stentowania wieńcowego w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 7

U wszystkich podgrup pacjentów obserwowano stałą korzyść z abciximabu; pacjenci, którzy wcześnie otrzymali przydzielone losowo leczenie abcyksymabem, mieli większą korzyść w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego zarówno po 30 dniach, jak i po 6 miesiącach niż ci, którzy byli leczeni abcyksymabem w intensywnej jednostce kardiologicznej lub w laboratorium cewnikowania (ryc. 2). Po sześciu miesiącach częstość występowania wtórnego punktu końcowego oraz odsetek rewaskularyzacji docelowego naczynia były niższe w przypadku abcyksymabu niż w przypadku placebo, co sugeruje, że lek miał wpły...

Więcej »

Biopsja wątroby

Bravo i in. (Wydanie 15 lutego) lista hemostatycznych przeciwwskazań do przezskórnej biopsji wątroby. Wydaje się, że przedłużony czas krwawienia (.10 minut) nie jest w stanie przewidzieć ryzyka krwawienia związanego z biopsją. Dowody potwierdzające stosowanie tego testu opierają się na doświadczeniu klinicznym i opinii ekspertów, a nie na wynikach badań kontrolowanych. Czas krwawienia jest słabo powtarzalnym testem, stosowanym od dziesięcioleci głównie z powodu braku lepszego substytutu. Prospektywne badania w literaturze nie przekonująco wykazały, że krwawienie ze standardowego cięc...

Więcej »

Lekarze i plan Clinton

Dawki leków moczopędnych były wcześniej miareczkowane, tak aby nie było oznak obrzęku podczas badania przedmiotowego; żaden pacjent nie otrzymał inhibitora konwertującego enzymu lub leku przeciwzapalnego w ciągu poprzednich dwóch tygodni. Pod koniec pięciodniowego okresu obserwacji pobierano krew (po tym, jak pacjent pozostawał na wznak przez co najmniej 60 minut w cichym pokoju) do pomiaru hemoglobiny, hematokrytu, elektrolitów w surowicy, azotu mocznikowego we krwi, kreatyniny w surowicy, osocza aktywność reniny, norepinefryny w osoczu i czynnik martwicy nowotworu w surowicy. Wszystkie próbki krwi p...

Więcej »
http://www.pracowniaemg.info.pl 751# , #krzywa glukozy , #kifoza młodzieńcza , #lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry ,