jak szybko dochodzi do zapłodnienia

Transfuzja przenoszona przez malarię w Stanach Zjednoczonych w latach 1963-1999 cd

W latach 90. nastąpił wzrost liczby przypadków spowodowanych przez Plasmodium falciparum. Liczba dawców na pacjenta wynosiła od do 192 (mediana, 7). Spośród 70 pacjentów, dla których dostępne były informacje, czynnikiem zakaźnym była pełna krew w 63 procentach, czerwone komórki w 31 procentach, a płytki krwi (które mogą przenosić malarię z powodu zanieczyszczenia czerwonymi komórkami) w 6 procentach. Odsetek przypadków przypisanych do krwi pełnej zmniejszył się z 88 procent w latach 1963-1979 do 27 procent w latach 1980-1999 (p <0,001). Dziesięć z 93 pacjentów (11 procent)...

Więcej »

Immunohistologiczne nieprawidłowości układu mikrofibryl-włókno w zespole Marfana ad 6

Dla porównania, 16 z 18 pacjentów (89 procent) z zespołem Marfana badanych za pomocą immunobarwienia fibroblastów otrzymało prawidłowe diagnozy tylko w tym teście. Chociaż wyniki badań immunofluorescencji skóry i fibroblastów nie były statystycznie różne, immunobarwienie fibroblastów okazało się bardziej czułe i niezawodne. Zbadano 13 normalnych osobników. Średni wiek pięciu mężczyzn i ośmiu kobiet wynosił 31,8 lat (zakres od 5 do 65). Sześciu badanych poddano badaniom immunohistologicznym samej skóry, a siedmiu poddano badaniom immunofluorescencji skóry i fibroblastów. ...

Więcej »

Randomizowana, kontrolowana próba witaminy A u dzieci z ciężkimi odra ad 6

W przypadku wszystkich dzieci ciężko chorych na odrę należy zastąpić witaminę A w dawce podanej przez Barclay i wsp. (400 000 jm), która okazała się skuteczna i bezpieczna w naszym badaniu. Niższa dawka (100 000 do 200 000 IU) jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (20), ale jej skuteczność w odrze nie została jeszcze ustalona. Można zapytać, czy opłacalne jest promowanie leczenia witaminą A dla wszystkich dzieci z ciężką odrą. Najwyraźniej dzieci w wieku poniżej dwóch lat są najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i czerpią największe korzyści z...

Więcej »

Użyteczność genotypu apolipoproteiny E w diagnostyce choroby Alzheimera ad

malariae z więcej niż trzema latami między odejściem dawcy od obszaru malarii a diagnozą malarii u biorcy lub transfuzją. Najdłuższe okresy pomiędzy zgłoszonym narażeniem na malarię a dawstwem produktów krwiopochodnych, które przekazywały zakażenie, wynosiły 13 lat w przypadku zakażenia P. falciparum, 24 27 lat w przypadku zakażenia P. vivax, 24 i 7 lat w przypadek infekcji P. ovale.25 W naszej serii najdłuższy odstęp między podróżą do obszaru malarii a przenoszeniem malarii poprzez transfuzję krwi wynosił 44 lata w przypadku infekcji P. malariae, 5 lat w przypadku infekcj...

Więcej »
http://www.dobry-architekt.net.pl 751#czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie , #przepuklina rozworu , #jaka norma cukru , #makaron ryżowy dieta , #ruchy dziecka w 35 tygodniu ciąży , #jak wygląda piorun ,