chwedczuk iwona psycholog wrocław czesc 4

Ponieważ nie stwierdzono nieporównywalności tirofibanu w porównaniu z abciximabem, moglibyśmy wtedy ocenić, czy był on lepszy od abciximabu bez kary statystycznej, podejście to zostało wcześniej określone w protokole i poparte przez kilka autorytetów biostatycznych.13-16 Użyliśmy dwu- jednostronny 95-procentowy przedział ufności, aby ocenić, czy tirofiban był lepszy od abciximabu w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego. Wtórne punkty końcowe analizowano za pomocą testu log-rank, a wszystkie jednoczynnikowe analizy poszczegól...

Infekcja wirusa Zachodniego Nilu na obszarze Nowego Jorku w 1999 roku ad 8

Badania serologiczne przeprowadzone na żywych dzikich ptakach we wrześniu 1999 r. Wykazały bezpośrednią korelację geograficzną między odsetkiem zachorowań na zapalenie oskrzeli u ludzi Zachodniego Nilu a występowaniem przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu u ptaków, które były testowane w Queens (ptasia seroprewencja, 50 procent), Westchester County (11 procent), hrabstwo Nassau (7 procent), Brooklyn (5 procent) i wyspa Staten (2 procent) .41 Ostatnie dane sugerują, że wirus West Nile stał się enzootyczny w północno-wschodn...

Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rodzinną chorobę Wolffa-Parkinsona-Whitea

Zespół Wolffa-Parkinsona-White a, z przewagą w krajach zachodnich od 1,5 do 3,1 na 1000 osób, powoduje znaczne zachorowania i może spowodować nagłą śmierć. Zidentyfikowaliśmy dwie rodziny, w których zespół Wolffa-Parkinsona-White a jest segregowany jako autosomalne zaburzenie dominujące.
Metody
Przebadaliśmy 70 członków obu rodzin (57 w rodzinie i 13 w rodzinie 2). Badani przeszli elektrokardiografię 12-odprowadzeniową i dwuwymiarową echokardiografię. Genotypowanie zmapowało gen odpowiedzialny za 7q34-q36, locus wc...

Poczatek szlifowania posadzek lastrykowych

Podjęliśmy próbę zajęcia się tym czynnikiem w niniejszym badaniu przez ustalenie dawek środków moczopędnych w celu wyeliminowania klinicznie widocznej retencji płynów. Wykazano, że to podejście minimalizuje różnicę w całkowitym stężeniu sodu w organizmie między pacjentami z niewydolnością serca i wysokimi poziomami reniny a pacjentami z niewydolnością serca i niskimi poziomami reniny 42; w rzeczywistości ciśnienie napełniania serca było podobne w obu grupach. To odkrycie sugeruje, że niskie liczby krwinek czerwonych u naszyc...

Najnowsze zdjęcia w galerii piknik-country:

331#piknik country wyszanów 2014 , #odczynnik millona , #zatrucie atropiną , #zespół amnestyczny , #opilstwo , #majaczenie drżenne , #zatrucie bromem , #zespół amnestyczny korsakowa , #apteka całodobowa piaseczno , #olx skwierzyna ,