Hematopoietyczne wszczepienie i przeżycie u dorosłych biorców krwi pępowinowej od niespokrewnionych dawców ad 6

Oznaczenie ilościowe CD34 + nie zostało przeprowadzone dla siedmiu pacjentów. Dodatek. Jednowariantowa analiza czynników prognostycznych w przetrwaniu bez zdarzeń. Według stanu na dzień 2 sierpnia 2000 r. 19 spośród 68 pacjentów poddanych przeszczepowi żyje, a 18 nie choruje, a mediana okresu obserwacji wynosi 22 miesiące (zakres od 11 do 51). Tabela 3 przedstawia przyczyny śmierci, a na rycinie 2A przedstawiono prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od zdarze...

Infekcja wirusa Zachodniego Nilu na obszarze Nowego Jorku w 1999 roku cd

O próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy poprosili pacjenci spełniający kryteria kliniczne. Próbkę surowicy pobraną podczas fazy rekonwalescencji zażądano, jeśli początkowa próbka, która została uzyskana w ciągu ośmiu dni po wystąpieniu choroby od dowolnego pacjenta, który spełniał kryteria kliniczne, uzyskała wynik negatywny w odniesieniu do przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu. W przypadku pacjentów, którzy zostali wypisani, próbki surowicy z...

Podwyższone poziomy krążenia czynnika martwicy guza w ciężkim przewlekłym niewydolności serca ad 5

Stężenia cytokiny w surowicy były podwyższone przede wszystkim u pacjentów z najbardziej zaawansowaną chorobą (na co wskazuje aktywacja układu renina-angiotensyna) oraz ze stygmatami chorób przewlekłych (kacheksja i niedokrwistość). U pacjentów z różnymi nowotworowymi, zakaźnymi i kolagenowymi zaburzeniami naczyniowymi stwierdzono zwiększone stężenie czynnika martwicy nowotworu9 10 11 12 13 14 15 16 17; w wielu z tych doniesień, wysoki poziom czynnika martwicy nowot...

Niemniej doniosle znaczenie ma równiez akcja dazaca do wytworzenia równowagi psychicznej przez umiejetne pokierowanie poszczególnymi osobami

Do edytora:
Niedawne doniesienie o gwiaździaku śledzącym drogę piramidalną (wydanie z 7 grudnia) było dość interesujące. Autorzy raportu opisują zastosowanie pozytronowej tomografii emisyjnej Fludeoxyglucose F18 (PET) w ocenie pacjenta z gwiaździakiem.
Pacjentką była 32-letnia kobieta, u której lewy guz przednio-boczny został zdiagnozowany biopsją w 1996 r. Po radioterapii objętość guza wzrosła, a guz został wycięty stereotaktycznie. Badanie histolog...

Najnowsze zdjęcia w galerii piknik-country:

300#zespół amnestyczny korsakowa , #apteka całodobowa piaseczno , #ortodonta gliwice , #piknik country , #blaszka kostna , #wciągnięta błona bębenkowa , #ortodonta kościerzyna , #aparat ortodontyczny przed i po , #ile kosztuje aparat ortodontyczny , #jak działa aparat ortodontyczny ,