Pomiar białka C-reaktywnego w celu ukierunkowania terapii statynowej w pierwotnej prewencji ostrych zdarzeń wieńcowych cd

Następnie obliczyliśmy zmniejszenie względnego ryzyka związanego z lowastatyną w porównaniu z placebo w każdej z tych czterech grup, a także liczbę osób, które musiałyby być leczone przez pięć lat, aby zapobiec jedno ostre incydentom wieńcowym. Aby określić, czy jakiekolwiek obserwowane efekty w tych grupach były wrażliwe na wybór zmiennej...

konopnickiej 2 polanica zdrój dolnośląskie ad 6

Korzyści z wczesnej strategii inwazyjnej były znacznie większe u pacjentów z poziomami troponiny T wyższymi niż 0,01 ng na mililitr niż w przypadku pacjentów z poziomem 0,01 ng na mililitr lub mniej (Tabela 4 i Figura 2). U pacjentów z poziomem troponiny T większym niż 0,01 ng na mililitr, względna redukcja ryzyka pierwotnego punktu końcowego wynio...

Najnowsze zdjęcia w galerii piknik-country:

331#zatrucie bromem , #zespół amnestyczny korsakowa , #apteka całodobowa piaseczno , #olx skwierzyna , #piknik country , #blaszka kostna , #wciągnięta błona bębenkowa , #ortodonta kościerzyna , #aparat ortodontyczny przed i po , #ile kosztuje aparat ortodontyczny ,