nutella ig

Infekcja wirusa Zachodniego Nilu na obszarze Nowego Jorku w 1999 roku ad 5

Ogólny wskaźnik ataku klinicznego zakażenia wirusem zachodniego Nilu wynosił co najmniej 6,5 przypadków na milion mieszkańców. Najwięcej przypadków (32) i najwyższa liczba hospitalizacji (16,4 na milion mieszkańców) wystąpiły w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Początek choroby wahał się od 2 sierpnia do 24 września 1999 r. (Ryc. 1), a szczyt epidemii miał mie...

Więcej »

Wskaźniki seropowagencji infekcji ludzkim niedoborem odporności w szpitalach Sentinel w Stanach Zjednoczonych ad 5

Ponadto stosunek mężczyzn do kobiet w przypadku seroprewalencji HIV-1 był skorelowany ze stosunkiem liczby mężczyzn do kobiet w przypadku AIDS zdiagnozowanych w tych szpitalach w 1988 r. (P <0,01). Mediana stosunku czerni do bieli dla seroprewalencji HIV-1 wyniosła 1,8 w 18 szpitalach z danymi zarówno dla czarnych, jak i białych. Trzy z 18 szpitali (17 procent) stwier...

Więcej »

Szczepienie japońskich dzieci w wieku szkolnym przeciwko grypie

Reichert i in. (Wydanie z 22 marca) porównują nadwyżkę umieralności w Japonii i Stanach Zjednoczonych od 1949 do 1998 roku. Wnioskują, że szczepienie dzieci w wieku szkolnym przeciwko grypie, jedynej niezależnej zmiennej ocenianej, zmniejszyło śmiertelność z grypy wśród osób starszych w Japonii od około 1970 do 1990 roku. Jednak autorzy porównują populacje o ...

Więcej »

Psychospołeczne aspekty onkologii dziecięcej ad

Kliniczne punkty końcowe i komitet monitorujący bezpieczeństwo stale sprawdzały i monitorowały wszystkie zdarzenia niepożądane w sposób zaślepiony. Analiza statystyczna
Gdy zaplanowano badanie, częstość pierwotnego punktu końcowego w grupie pacjentów przypisanych do grupy placebo była oczekiwana, zgodnie z wynikami badań obserwacyjnych, na poziomie mię...

Więcej »
http://www.otolaryngolodzy.pl 751#kifoza młodzieńcza , #lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie , #przepuklina rozworu ,